Tiêu chuẩn của chứng nhận fairtrade

Hiện nay tổ chức thương mại công bằng thế giới WTO đã quy định 10 tiêu chuẩn chứng nhận FairTrade phải áp dụng trong công việc hàng ngày và thực hiện giám sát nhằm đảm bảo được các nguyên tắc này. Chủ đề tiếp theo, chúng tôi chia sẻ cho bạn đọc về các tiêu chuẩn của chứng nhận FairTrade.

Tiêu chuẩn thứ nhất: Người sản xuất nhỏ bị thiệt thòi về kinh tế sẽ có cơ hội

Với tiêu chí giảm nghèo thông qua kinh doanh là một phần rất quan trọng trong mục tiêu của tổ chức. Tổ chức hỗ trợ các đơn vị sản xuất như: các doanh nghiệp gia đình, các hiệp hội, tổ chức cộng đồng. Tổ chức sẽ tìm cách vận động để chuyển đổi từ tình trạng nghèo đói và không đảm bảo về thu nhập sang tình trạng độc lập về kinh tế và sở hữu.

Tiêu chuẩn của chứng nhận fairtrade

 Tiêu chuẩn thứ hai: Thông tin công khai, minh bạch

Công khai vấn đề về quản trị và các mối quan hệ thương mại của họ và họ sẽ minh bạch đối với tất cả các đối tác liên quan, tôn trọng tính nhạy cảm và tính bảo mật về các thông tin thương mại mà họ cung cấp. Tổ chức sẽ tìm ra các cách thức hợp lý để người lao động, các thành thành viên và các nhà sản xuất đều có cơ hội tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định. Ngoài ra, tổ chức còn đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đều được cung cấp cho các đối tác thương mại của họ. Các kênh liên lạc đều thông suốt và có tính mở đối với tất cả các vị trí trong chuỗi cung cấp hàng hóa.

Tiêu chuẩn thứ ba: Hành vi trong kinh doanh

Đảm bảo các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường cho các nhà sản xuất nhỏ và không được tối đa hóa lợi nhuận của họ. Hơn thế nữa, tổ chức còn có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong việc giữ đúng các cam kết về thời gian, tôn trọng hợp đồng, giao hàng đúng hạn, đảm bảo chất lượng và các đặc điểm kỹ thuật của hàng hóa.

Tiêu chuẩn thứ tư: công bằng trong thanh toán

Đôi bên thỏa thuận về một mức giá công bằng thông qua đàm phán, đảm bảo về thanh toán cho nhà sản xuất, phù hợp với thị trường. Khi đôi bên đã đạt được thỏa thuận về cấu trúc của giá và được coi như mức giá thấp nhất.

Tiêu chuẩn của chứng nhận fairtrade

Tiêu chuẩn thứ năm: Lao động trẻ em và lao động bị ép buộc

Tổ chức phải tôn trọng hiệp định của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, pháp luật của quốc gia. Đảm bảo rằng không có lao động bị ép buộc trong lực lượng lao động của họ và trong số các thành viên hoặc các lao động tại nhà của họ. Các tổ chức mua các sản phẩm Fair Trade trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc thông qua các trung gian phải đảm bảo rằng không có lao động bị ép buộc trong quá trình sản xuất và không được phép gây nên ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe, an toàn, quyền được học tập và vui chơi của trẻ.

Tiêu chuẩn thứ sáu: Không được phân biệt đối xử, bình đẳng giới và Quyền tự do

Tổ chức không được phân biệt đối xử trong thuê mướn, trả công, đào tạo, thăng chức, chủng tộc… Cung cấp các cơ hội cho cả nữ giới và nam giới để phát triển các kỹ năng của họ, chủ động thăng tiến các vị trí làm việc còn trống cho lao động nữ, đồng thời đưa họ vào các vị trí lãnh đạo trong tổ chức.

Tổ chức luôn phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe đặc biệt và an toàn cần thiết cho những phụ nữ mang thai và cho con bú. Ngoài ra, các chị em phụ nữ  được tham gia đầy đủ các quyết định liên quan tới việc sử dụng các lợi tức có được từ quá trình sản xuất.

Tiêu chuẩn thứ bảy: các điều kiện làm việc

Tổ chức cung cấp một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động, tuân thủ luật pháp quốc gia và địa phương. Thời gian và điều kiện làm việc của người lao động phải tuân thủ các điều kiện trong luật pháp quốc gia và địa phương.

Tiêu chuẩn thứ tám: Khả năng phát triển quy mô sản xuất, năng lực của người sản xuất

Tổ chức phải cố gắng làm gia tăng các ảnh hưởng phát triển tích cực tới người sản xuất thông qua Fair Trade. Phát triển kỹ năng và năng lực của người lao động cũng như của các thành viên tổ chức. Làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất nhỏ, cố gắng triển khai các hoạt động đặc biệt giúp đỡ nhà sản xuất nhỏ nâng cao kỹ năng quản lý, năng lực sản xuất và tiếp cận với các thị trường ở địa phương.

Tiêu chuẩn thứ chín: Đẩy mạnh Fair Trade

Tổ chức phải nâng cao nhận thức về mục tiêu và sự cần thiết phải có một sự công bằng trong thương mại thế giới thông qua Fair Trade. Luôn ủng hộ các mục tiêu và các hoạt động dựa trên phạm vi của tổ chức, cung cấp cho khách hàng các thông tin về tổ chức, sản phẩm, nhà sản xuất hoặc các thành viên đã làm nên hoặc đã thu hoạch sản phẩm.

Tiêu chuẩn thứ mười: Bảo vệ môi trường

Tổ chức làm ra sản phẩm phải tối đa hóa sự việc sử dụng các nguyên liệu thô từ các nguồn bền vững trong lĩnh vực của họ, mua nguyên liệu địa phương nếu có thể. Sử dụng các công nghệ sản xuất có thể làm giảm việc tiêu thụ năng lượng và nếu có thể tái tạo năng lượng nhằm làm giảm hiệu ứng nhà kính. Tìm kiếm các phương án nhằm làm giảm ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường.

Hy vọng với những chia sẻ về Các tiêu chuẩn của chứng nhận fairtrade ở trên sẽ giúp bạn đọc nắm rõ nhất.

07Tháng Một
2020
Mã giảm giá
Mua hàng
Shopee
Lazada