Các loại chứng chỉ trong sản xuất nông sản

Vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản thực phẩm Việt Nam đáp ứng các thị trường tiêu dùng trong cũng như ngoài nước là những yếu tố cần thiết giúp các mặt hàng chiếm được chỗ đứng của mình. Để làm được điều này doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các loại chứng chỉ trong sản xuất nông sản sau.

Giấy phép môi trường còn được gọi là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

Giấy phép về môi trường là Chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở công nghiệp nhằm xác định các chỉ tiêu môi trường do Nhà nước đặt ra mà các cơ sở này phải bảo đảm đạt được trong suốt qua trình hoạt động.

Các loại chứng chỉ trong sản xuất nông sản

GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, ổn định, đạt tiêu chuẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là điều kiện tiến quyết cho việc phát triển hệ thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm khác.

HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008.

Tiêu chuẩn BRC

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia.

Các loại chứng chỉ trong sản xuất nông sản

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (hợp chuẩn): là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (hợp quy): là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tất cả những doanh nghiệp, tổ chức thuộc mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực ngày càng quan tâm hơn đến việc chứng tỏ cho nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác về việc họ đã kiểm soát hoàn toàn hoạt động đảm bảo sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn lao động. Điều này đã thể hiện qua việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, quản lý và kiểm soát được các mối nguy có thể xảy ra, tăng cường những tác động tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức.

Hy vọng với những chia sẻ trên của chúng tôi giúp bạn đọc nắm rõ về các loại chứng chỉ trong sản xuất nông sản một cách chi tiết.

 

07Tháng Một
2020
Mã giảm giá
Mua hàng
Shopee
Lazada